Cấp cccd

Cao hồng lĩnh — lúc 10:02:21 ngày 31/01/2023

Tôi chưa về làm cccd được,và chứng minh nhân dân cũ bị mất thì giờ về làm như thế nào ạ

Trả lời

Chào ông (bà) Cao Hồng Lĩnh. Vấn đề của ông (bà) không thuộc chuyên môn, lĩnh vực của Cổng Dịch vụ công của tỉnh. Để làm CCCD đề nghị ông (bà) đến Bộ phận Công an tại địa phương sinh sống để liên hệ làm việc. Trân trọng!

Nguyễn Kim Phát — lúc 09:15:56 ngày 03/02/2023

Quay lại danh sách câu hỏi