Xin cấp giấy phép An toàn vệ sinh thực phẩm

Đặng Thị Thanh Ngân — lúc 15:05:54 ngày 20/12/2022

Cho em xin hỏi:
1. Xin giấy phép An toàn vệ sinh thực phẩm về trồng giá đậu xanh thì thuộc thẩm quyền của cơ quan nào?
2. Hồ sơ, thủ tục, quy trình xin giấy phép như thế nào?
3. Lệ phí cấp giấy phép là bao nhiêu?

Trả lời

Về vấn đề này Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định trả lời như sau:
Đối với cơ sở sản xuất giá đỗ xanh:
- Thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP do Chi cục Trồng trọt và BVTV, trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định cấp trong 12 ngày làm việc, phí thẩm định 700.000 đồng/hồ sơ.
Địa điểm nộp hồ sơ: tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Bình Định, số 127 hai Bà Trưng, Quy Nhơn - Bình Định.

Chi tiết có thể xem tại link:
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=25382

Trần Đức Vương — lúc 16:27:04 ngày 30/01/2023

Quay lại danh sách câu hỏi