Cấp đổi giấy phép lái xe

Nguyễn Duy Nhất — lúc 07:10:27 ngày 20/12/2022

Chào anh chị. Tôi có đăng ký sát hạch cấp đổi giấy phép lái xe hạng C. Đã sát hạch vào ngày 26/11. Đến nay chưa thấy thông báo đã có giấy phép mới để tôi vào nhận. Xin kiểm tra giúp, tôi ở Hoài Nhơn nên đi lại hơi khó

Trả lời

GPLX của bạn đã được cấp vào ngày 01/12/2022

Nguyễn Đình Thông — lúc 15:20:47 ngày 20/12/2022

Quay lại danh sách câu hỏi