CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 106 thủ tục
  Hiển thị dòng/trang

  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
  1 2.002191.000.00.00.H08 Phục hồi danh dự (cấp tỉnh) Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Bồi thường nhà nước
  2 2.002192.000.00.00.H08 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp tỉnh) Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Bồi thường nhà nước
  3 2.001631.000.00.00.H08 Thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Di sản Văn hóa
  4 1.001376.000.00.00.H08 Thủ tục xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Thi đua - khen thưởng
  5 1.003838.000.00.00.H08 Thủ tục cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Di sản Văn hóa
  6 1.001108.000.00.00.H08 Thủ tục xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Thi đua - khen thưởng
  7 2.001613.000.00.00.H08 Thủ tục xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Di sản Văn hóa
  8 1.001032.000.00.00.H08 Thủ tục xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Thi đua - khen thưởng
  9 1.003793.000.00.00.H08 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Di sản Văn hóa
  10 1.009403.000.00.00.H08 Thủ tục ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Nghệ thuật biểu diễn
  11 1.000971.000.00.00.H08 Thủ tục xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Thi đua - khen thưởng
  12 1.000871.000.00.00.H08 Thủ tục xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” về văn học, nghệ thuật Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Thi đua - khen thưởng
  13 1.003738.000.00.00.H08 Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Di sản Văn hóa
  14 2.001591.000.00.00.H08 Thủ tục cấp giấy phép khai quật khẩn cấp Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Di sản Văn hóa
  15 1.000564.000.00.00.H08 Xét tặng “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Thi đua - khen thưởng