CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DICH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Ngừng khai thác tuyến, ngừng phương tiện hoạt động trên tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia
Lĩnh vực Đường bộ
Cơ quan thực hiện

Sở Giao thông vận tải

Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện

b) Giải quyết TTHC:

 • - Đơn vị kinh doanh vận tải chỉ được phép ngừng khai thác tuyến, ngừng phương tiện hoạt động trên tuyến sau khi đã niêm yết tại bến xe đầu tuyến phía Việt Nam tối thiểu 10 ngày.

 • - Chậm nhất 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị, Sở Giao thông vận tải thông báo ngừng khai thác tuyến và thông báo công khai để các đơn vị kinh doanh vận tải khác đăng ký khai thác;

a) Nộp hồ sơ TTHC:

 • - Khi có nhu cầu ngừng khai thác tuyến, ngừng phương tiện hoạt động trên tuyến, đơn vị kinh doanh vận tải phải thông báo bằng văn bản đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, TP. Quy Nhơn

Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 02 Ngày làm việc

  Chậm nhất 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị

 • Trực tuyến
 • 02 Ngày làm việc

  Chậm nhất 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị

 • Dịch vụ bưu chính
 • 02 Ngày làm việc

  Chậm nhất 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị

Phí

.

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
- Giấy đề nghị ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia theo mẫu; Mẫu.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Thông báo khai thác tuyến;   Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Ký hiệu phân biệt quốc gia;   Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Giấy phép liên vận của các phương tiện ngừng khai thác.   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Không có

Căn cứ pháp lý
 • Nghị định 119/2021/NĐ-CP Số: 119/2021/NĐ-CP

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện
 • Thông báo ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia