CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thủ tục hành chính thẩm định thành lập tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Lĩnh vực Tổ chức - Biên chế
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện

Sở Nội vụ

Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Dịch vụ bưu chính
Đối tượng thực hiện Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Trình tự thực hiện
 • - Bước 1: Cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập tổ chức hành chính gửi hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn.

 • - Bước 2: Công chức chuyên trách của cơ quan chuyên môn tham mưu quản lý nhà nước về lĩnh vực tổ chức bộ máy thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả lại cơ quan, tổ chức để hoàn chỉnh. Nếu hồ sơ đã đầy đủ thì thực hiện bước 3.

 • - Bước 3: Thẩm định hồ sơ.

 • - Bước 4: Văn bản thẩm định.

Thời hạn giải quyết
 • Trực tiếp
 • 10 Ngày làm việc

   

  Dịch vụ bưu chính
 • 10 Ngày làm việc

   

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
+ Văn bản đề nghị thẩm định được ký tên, đóng dấu của cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập tổ chức hành chính theo quy định.   Bản chính: 1
Bản sao: 0
+ Dự thảo tờ trình thành lập tổ chức hành chính.   Bản chính: 1
Bản sao: 0
+ Dự thảo đề án thành lập tổ chức hành chính.   Bản chính: 1
Bản sao: 0
+ Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.   Bản chính: 1
Bản sao: 0
+ Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan liên quan về việc thành lập tổ chức hành chính.   Bản chính: 1
Bản sao: 0
+ Báo cáo của cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập về việc tiếp thu, giải trình ý kiến của các cơ quan liên quan.   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện
Không có thông tin
Căn cứ pháp lý
 • Nghị định 158/2018/NĐ-CP Số: 158/2018/NĐ-CP

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện
 • Văn bản thẩm định