CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DICH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thủ tục chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam
Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
Cơ quan thực hiện

Sở Xây dựng

Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Dịch vụ bưu chính
Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện
 • - Cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ qua dịch vụ bưu chính, trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; - Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền thông báo một lần bằng văn bản hướng dẫn cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ.

 • - Trong thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan thẩm quyền có trách nhiệm ra văn bản chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam.

Thời hạn giải quyết
 • Trực tiếp
 • 10 Ngày

  10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  Dịch vụ bưu chính
 • 10 Ngày

  10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Phí
Phí : Đồng (Theo quy định cụ thể của Bộ Tài chính.)
Lệ Phí
Phí : Đồng (Theo quy định cụ thể của Bộ Tài chính.)
Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
- 02 ảnh màu nền trắng cỡ 4 x 6 cm chân dung của người đề nghị, được chụp không quá 06 tháng.   Bản chính: 1
Bản sao: 1
- Đơn đề nghị chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc theo mẫu số 04 Phụ lục III của Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc. Don de nghi cong nhan chuyen doi chung chi hanh nghe kien truc.docx Bản chính: 1
Bản sao: 1
- Bản sao văn bằng được đào tạo, chứng chỉ hành nghề do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp, dịch ra tiếng Việt và được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam;   Bản chính: 1
Bản sao: 1
- Bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu giấy tờ hợp pháp về cư trú hoặc giấy phép lao động do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp theo quy định.   Bản chính: 1
Bản sao: 1
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Người nước ngoài đã có chứng chỉ hành nghề kiến trúc đang có hiệu lực do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài người nước ngoài cấp, tham gia dịch vụ kiến trúc ở Việt Nam từ 6 tháng trở lên.

Căn cứ pháp lý
 • Luật 40/2019/QH14 Số: 40/2019/QH14

 • Nghị định 85/2020/NĐ-CP Số: 85/2020/NĐ-CP

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện
 • Văn bản chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài hành nghề kiến trúc tại Việt Nam