CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DICH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề
Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
Cơ quan thực hiện

Sở Xây dựng

Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Dịch vụ bưu chính
Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện
 • - Cá nhân nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính, trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh;

 • - Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được chứng chỉ hành nghề kiến trúc bản gốc, cơ quan thẩm quyền có trách nhiệm cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

Thời hạn giải quyết
 • Trực tiếp
 • 10 Ngày

  10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

  Dịch vụ bưu chính
 • 10 Ngày

  10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
- Bản gốc chứng chỉ hành nghề kiến trúc đã được cấp.   Bản chính: 1
Bản sao: 1
- Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề theo mẫu số 03 Phụ lục III của Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc. Mau don de nghi cap lai chung chi hanh nghe kien truc.docx Bản chính: 1
Bản sao: 1
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Không có.

Căn cứ pháp lý
 • Nghị định 85/2020/NĐ-CP Số: 85/2020/NĐ-CP

 • Luật 40/2019/QH14 Số: 40/2019/QH14

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện
 • Chứng chỉ hành nghề kiến trúc.