CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DICH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư
Lĩnh vực Luật sư
Cơ quan thực hiện Sở Tư pháp
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện
 • Tổ chức hành nghề luật sư phải có hồ sơ đăng ký hoạt động của chi nhánh gửi Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (Địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, Thành phố Quy Nhơn). Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh; trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. Người bị từ chối có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật.

Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 07 Ngày làm việc

  Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh

Phí

..

Lệ Phí

Lệ phí: 50.000 đồng/lần

 

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Giấy tờ chứng minh về trụ sở của chi nhánh Bản chính: 1
Bản sao: 0
Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của chi nhánh TP7.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản sao Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư thành lập chi nhánh Bản chính: 0
Bản sao: 1
Quyết định thành lập chi nhánh Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản sao Chứng chỉ hành nghề luật sư và bản sao Thẻ luật sư của Trưởng chi nhánh; Bản chính: 0
Bản sao: 1
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện
Căn cứ pháp lý
 • Luật 20/2012/QH13 Số: 20/2012/QH13

 • Nghị định 123/2013/NĐ-CP Số: 123/2013/NĐ-CP

 • Luật 65/2006/QH11 Số: 65/2006/QH11

 • 47/2019/TT-BTC Số: Thông tư 47/2019/TT-BTC

 • Thông tư 05/2021/TT-BTP Số: 05/2021/TT-BTP

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

Kết quả thực hiện
 • Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư