CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DICH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Hợp nhất công ty luật
Lĩnh vực Luật sư
Cơ quan thực hiện Sở Tư pháp
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện
 • Hai hoặc nhiều công ty luật trách nhiệm hữu hạn có thể thỏa thuận hợp nhất thành một công ty luật trách nhiệm hữu hạn mới. Hai hoặc nhiều công ty luật hợp danh có thể thỏa thuận hợp nhất thành một công ty luật hợp danh mới. Các công ty luật hợp nhất gửi hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (Địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, Thành phố Quy Nhơn) nơi công ty luật hợp nhất đăng ký hoạt động.

Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 10 Ngày

  Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho công ty luật hợp nhất.

 • Trực tuyến
 • 10 Ngày

  Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho công ty luật hợp nhất.

Phí

..

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Giấy đề nghị hợp nhất công ty luật Bản chính: 1
Bản sao: 0
Hợp đồng hợp nhất, trong đó phải quy định rõ về thủ tục, thời hạn và điều kiện hợp nhất; phương án sử dụng lao động; việc kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của các công ty luật bị hợp nhất; Bản chính: 1
Bản sao: 0
Giấy đăng ký hoạt động của các công ty luật bị hợp nhất Bản chính: 1
Bản sao: 0
Điều lệ của công ty luật hợp nhất Bản chính: 1
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện
Căn cứ pháp lý
 • Nghị định 123/2013/NĐ-CP Số: 123/2013/NĐ-CP

 • Thông tư 05/2021/TT-BTP Số: 05/2021/TT-BTP

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện
 • Giấy đăng ký hoạt động cho công ty luật hợp nhất