CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DICH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá
Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước
Cơ quan thực hiện

Sở Công thương

Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện
 • Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (127 Hai Bà Trưng, Quy Nhơn, Bình Định)

 • Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xem xét và cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

 • Trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng được điều kiện theo quy định, Sở Công Thương sẽ có văn bản trả lời từ chối cấp phép và nêu rõ lý do.

Thời hạn giải quyết
 • Trực tiếp
 • 15 Ngày làm việc

  15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  Trực tuyến
 • 15 ngày làm việc

   

  Dịch vụ bưu chính
 • 15 Ngày làm việc

  15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Phí
Phí thẩm định: 2.200.000 (đồng/lần thẩm định/hồ sơ)
Lệ Phí

.

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
- Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá;   Bản chính: 0
Bản sao: 1
- Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung.   Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá (Bản chính - theo mẫu phụ lục 26 Thông tư số 57/2018/TT-BCT); Phụ lục 26.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

- Có đăng ký kinh doanh mặt hàng nguyên liệu thuốc lá; - Có quy mô đầu tư trồng cây thuốc lá tại địa phương ít nhất 100 ha mỗi năm; - Phải có hợp đồng đầu tư trồng cây thuốc lá với người trồng cây thuốc lá phù hợp với quy mô kinh doanh;

Căn cứ pháp lý
 • Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá Số: 67/2013/NĐ-CP

 • Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương Số: 08/2018/NĐ-CP

 • quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép sản xuất thuốc lá Số: Thông tư số 299/2016/TT-BTC

 • Thông tư 57/2018/TT-BCT Số: 57/2018/TT-BCT

 • Nghị định 17/2020/NĐ-CP Số: 17/2020/NĐ-CP

 • Thông tư 28/2019/TT-BCT Số: 28/2019/TT-BCT

 • Nghị định 106/2017/NĐ-CP Số: 106/2017/NĐ-CP

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá (cấp sửa đổi, bổ sung lần thứ ....)