CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo
Lĩnh vực Văn hóa cơ sở
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện Sở Văn hóa và Thể thao, Phòng Văn hóa - Thông tin - Thành phố Quy Nhơn - Tỉnh Bình Định
Cách thức thực hiện
  • Trực tiếp
  • Trực tuyến
Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện
  • Tổ chức, cá nhân tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo thông báo đến Bộ phận Một cửa của UBND thành phố Quy Nhơn (địa chỉ: 30 Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn): đối với hồ sơ xin thực hiện quảng cáo trên địa bàn thành phố Quy Nhơn; Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, thành phố Quy Nhơn): đối với hồ sơ xin thực hiện quảng cáo trên địa bàn các địa phương cấp huyện khác chậm nhất là 15 ngày trước ngày tổ chức đoàn người quảng cáo.

  • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, cơ quan có thẩm quyền không đồng ý với thông báo thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thời hạn giải quyết Trực tiếp 05 Ngày làm việc

Thời hạn giải quyết TTHC giảm 10 ngày làm việc từ 15 ngày làm việc xuống còn 05 ngày làm việc theo Quyết định số 3257/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2020 và Quyết định số 3153/QĐ-UBND ngày 28/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Trực tuyến 05 Ngày làm việc

Thời hạn giải quyết TTHC giảm 10 ngày làm việc từ 15 ngày làm việc xuống còn 05 ngày làm việc theo Quyết định số 3257/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2020 và Quyết định số 3153/QĐ-UBND ngày 28/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thực hiện DVC trực tuyến toàn trình

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo . Bản chính: 1
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện Không có
Căn cứ pháp lý
  • Luật 16/2012/QH13-Quảng cáo Số: 16/2012/QH13

  • Quyết định 2997/QĐ-UBND Số: 2997/QĐ-UBND

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện
  • Văn bản trả lời ( không bắt buộc)