CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học
Lĩnh vực Giáo dục trung học
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện

Sở Giáo dục và Đào tạo, Cơ sở giáo dục phổ thông

Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện
 • Bước 1 :Trường hợp xin học lại vào lớp đầu cấp trung học phổ thông: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định trên cơ sở kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển của học sinh trước khi nghỉ học.

 • Bước 2 : Trường hợp xin học lại tại trường khác: Hồ sơ bổ sung và thủ tục thực hiện như đối với học sinh chuyển trường.

 • Bước 3 : Trường hợp xin học lại tại trường cũ: Hiệu trưởng nhà trường cho phép nhập học sau khi đã kiểm tra hồ sơ.

Thời hạn giải quyết
 • Trực tiếp
 • Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học

  Tại Trụ sở cơ quan hành chính; Việc xin học lại được thực hiện trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới.

  Trực tuyến
 • Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học

  Tại Trụ sở cơ quan hành chính; Việc xin học lại được thực hiện trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới.

  Dịch vụ bưu chính
 • Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học

  Tại Trụ sở cơ quan hành chính; Việc xin học lại được thực hiện trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới.

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Đơn xin học lại học sinh ký.   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Học bạ của lớp hoặc cấp học đó học (bản chính).   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bằng tốt nghiệp cấp học dưới (bản công chứng).   Bản chính: 0
Bản sao: 1
Bản sao giấy khai sinh.   Bản chính: 0
Bản sao: 1
Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú về việc chấp hành chính sách và pháp luật của nhà nước.   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Học sinh xin học lại sau thời gian nghỉ nhưng còn trong độ tuổi quy định của từng cấp học.

Căn cứ pháp lý
 • Về việc ban hành Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Số: 51/2002/QĐ-BGDĐT

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện
 • Cho phép học sinh học lại.