CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật (thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
Lĩnh vực Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện

Sở Văn hóa và Thể thao

Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện
 • - Tổ chức, cá nhân tổ chức thi, sáng tác tác phẩm mỹ thuật quy mô cấp tỉnh gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ thông báo đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, thành phố Quy Nhơn chậm nhất là 30 ngày trước ngày tổ chức cuộc thi.

 • - Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa và Thể thao có văn bản trả lời, trường hợp không đồng ý phải nêu rõ lý do.

Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 07 Ngày làm việc

  07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

 • Trực tuyến
 • 07 Ngày làm việc

  07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. Thực hiện DVC trực tuyến toàn trình)

Phí

..

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
(1) Đề án tổ chức, thể lệ cuộc thi;   Bản chính: 1
Bản sao: 0
(2) Trường hợp phối hợp với tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế phải kèm theo văn bản thoả thuận giữa các bên.   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

- Tổ chức, cá nhân Việt Nam có chức năng hoạt động trong lĩnh vực mỹ thuật, văn hóa, nghệ thuật theo quy định của pháp luật; - Tổ chức cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật tại Việt Nam phải phối hợp với cơ quan, tổ chức có chức năng hoạt động trong lĩnh vực mỹ thuật, văn hóa, nghệ thuật theo quy định của pháp luật.

Căn cứ pháp lý
 • Về hoạt động mỹ thuật Số: 113/2013/NĐ-CP

 • quy định chi tiết thi hành một số điều tại Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật Số: Thông tư số 01/2018/TT-BVHTTDL

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện
 • Văn bản trả lời tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật