CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thủ tục đề nghị thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh
Lĩnh vực Tôn giáo Chính phủ
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện

Sở Nội vụ

Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện
 • Bước 1: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc trước khi thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định (127 Hai Bà Trưng, Tp. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định).

 • Bước 2: Sở Nội vụ xem xét hồ sơ đề nghị, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, Sở Nội vụ thông báo qua mạng Internet hoặc văn bản cho tổ chức để hoàn chỉnh hồ sơ.

 • Bước 3: + Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. + Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ Tờ trình của Sở Nội vụ chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất. Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 21.5 Ngày

  21.5 ngày kể từ ngày Sở Nội vụ nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ (thời gian giải quyết TTHC được đơn giản hóa theo Quyết định số 2888/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

 • Trực tuyến
 • 21.5 Ngày

  21.5 ngày kể từ ngày Sở Nội vụ nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ (thời gian giải quyết TTHC được đơn giản hóa theo Quyết định số 2888/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Bản kê khai tài sản hợp pháp của tổ chức tôn giáo trực thuộc   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Danh sách, sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp, bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người đại diện và những người dự kiến lãnh đạo tổ chức tôn giáo trực thuộc   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp để đặt trụ sở.   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Hiến chương của tổ chức tôn giáo trực thuộc (nếu có)   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Văn bản tóm tắt quá trình hoạt động của tổ chức tôn giáo trực thuộc trước khi chia, tách, sáp nhập, hợp nhất   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Văn bản đề nghị (Mẫu chia, tách, sáp nhập hoặc hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc) Mẫu B14.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
Văn bản đề nghị (Mẫu thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc) Mẫu B13.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

- Yêu cầu: Sau khi được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có văn bản thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc. Hết thời hạn 01 năm kể từ ngày được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận, nếu tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc không thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc thì văn bản chấp thuận hết hiệu lực.

- Điều kiện: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc được thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

+ Hiến chương của tổ chức tôn giáo có quy định về việc thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc.

+ Hoạt động của tổ chức tôn giáo trực thuộc trước khi chia, tách, sáp nhập, hợp nhất không thuộc trường hợp quy định tại Điều 5 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

+ Có địa điểm hợp pháp để đặt trụ sở.

Căn cứ pháp lý
 • Luật 02/2016/QH14 Số: 02/2016/QH14

 • Nghị định 162/2017/NĐ-CP Số: 162/2017/NĐ-CP

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

 • Văn bản đề nghị (Mẫu chia, tách, sáp nhập hoặc hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc) Tải về In ấn
 • Văn bản đề nghị (Mẫu thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc) Tải về In ấn

Kết quả thực hiện
 • Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc (cấp tỉnh).