CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật
Lĩnh vực Đường thủy nội địa
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện

Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Giao thông vận tải Bình Định. 


Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công (127 Hai Bà Trưng, Tp Quy Nhơn).Bước 2: Sở Giao thông vận tải tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (nếu cần); viết giấy hẹn trả kết quả.


Thời hạn giải quyết

02 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.


Phí

Phí, lệ phí cấp đăng ký: 70.000 đồng/lần cấp/phương tiện.

Lệ Phí

Phí, lệ phí cấp đăng ký: 70.000 đồng/lần cấp/phương tiện.

Thành phần hồ sơ

(1) Giấy tờ phải nộp để lưu giữ tại cơ quan đăng ký phương tiện: - Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thủy nội địa theo quy định tại Mẫu số 6 - Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này; - 02 (hai) ảnh có kích thước 10 x 15 cm chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi; - Biên lai nộp lệ phí trước bạ (bản chính) đối với phương tiện thuộc diện phải nộp lệ phí trước bạ; - Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa đã được cấp; - Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa theo quy định tại Mẫu số 3-Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này đối với phương tiện không thuộc diện đăng kiểm. (2) Xuất trình bản chính Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện được cấp còn hiệu lực sau khi phương tiện đã thay đổi tính năng kỹ thuật đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm để cơ quan đăng ký phương tiện kiểm tra.
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Người làm thủ tục đăng ký phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu để kiểm tra. Người được chủ sở hữu uỷ quyền phải có Giấy uỷ quyền theo quy định của pháp luật hoặc người đại diện cho tổ chức phải có giấy giới thiệu của tổ chức đó.


Căn cứ pháp lý

1. Luật giao thông đường thuỷ nội địa; 2. Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định về đăng ký phương tiện thuỷ nội địa; 3. Thông tư số 47/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 08 tháng 06 năm 2005 Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa.


Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

  • Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thủy nội địa theo mẫu Tải về In ấn

Kết quả thực hiện

Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa.