Các câu hỏi đã được trả lời từ các cơ quan chức năng.

Đặt câu hỏi

Loading...

Tìm thấy 829 thủ tục
Hiển thị dòng/trang
câu hỏi

STT Chủ đề câu hỏi Người hỏi
91
 • Nhà ở trên phần đất chỉ giới đường QHGTNT được không
 • Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định
 • Huỳnh Tuấn Hạnh
 • Vào lúc 20:40:30 ngày 16/04/2023
Chi tiết
92
 • Về Cấp sổ đỏ lần đầu ( Quyền SD đất ,gắn liền đất)
 • Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định
 • Huỳnh Thiết
 • Vào lúc 09:47:31 ngày 28/04/2023
Chi tiết
93
 • Đất phi nông nghiệp
 • Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định
 • Huỳnh ngọc
 • Vào lúc 09:25:54 ngày 30/04/2023
Chi tiết
94
 • THỦ TỤC XIN CẤP LẠI BẰNG CẤP 2 (THCS)
 • Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định
 • Mai Kim Sinh
 • Vào lúc 13:41:11 ngày 24/03/2023
Chi tiết
95
 • Thẩm quyền giải quyết hồ sơ nhận con nuôi
 • Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
 • nguyễn thị phượng
 • Vào lúc 08:13:25 ngày 18/05/2023
Chi tiết
96
 • Nhận lí lịch tư pháp qua bưu điện
 • Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
 • Phạm Thị Xuân Thuỷ
 • Vào lúc 17:37:59 ngày 17/05/2023
Chi tiết
97
 • Giấy tờ
 • UBND huyện Tuy Phước tỉnh Bình Định
 • Dương thị mỹ hồng
 • Vào lúc 16:16:39 ngày 11/05/2023
Chi tiết
98
 • Giấy phép lái xe không có dữ liệu trên hệ thống quốc gia
 • Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định
 • Nguyễn Quang Thái
 • Vào lúc 10:57:23 ngày 22/04/2023
Chi tiết
99
 • Cấp đổi GPLX
 • Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định
 • NGUYỄN ĐỨC CHO
 • Vào lúc 11:10:53 ngày 10/05/2023
Chi tiết
100
 • hồ sơ công dân chưa được tiếp nhận
 • Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
 • Dư Anh Hào
 • Vào lúc 09:01:41 ngày 10/05/2023
Chi tiết
101
 • Hồ sơ công dân chưa được tiếp nhận
 • Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
 • TRẦN MAI VIỆT TÂN
 • Vào lúc 10:17:44 ngày 09/05/2023
Chi tiết
102
 • Bổ sung giấy tờ làm lý lịch tư pháp online
 • Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
 • TRẦN MAI VIỆT TÂN
 • Vào lúc 09:52:58 ngày 05/05/2023
Chi tiết
103
 • Chuyển mục đích sử dụng đất
 • UBND huyện Tây Sơn tỉnh Bình Định
 • ĐẶNG TÂM VIÊN
 • Vào lúc 13:58:55 ngày 19/04/2023
Chi tiết
104
 • Về thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất
 • UBND thị xã Hoài Nhơn tỉnh Bình Định
 • Đỗ Thế Tưởng
 • Vào lúc 16:27:47 ngày 30/04/2023
Chi tiết
105
 • Đổi hình thức trả phiếu lý lịch tư pháp
 • Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
 • Nguyễn Thị Diễm
 • Vào lúc 01:13:56 ngày 29/04/2023
Chi tiết