Các câu hỏi đã được trả lời từ các cơ quan chức năng.

Đặt câu hỏi

Loading...

Tìm thấy 873 thủ tục
Hiển thị dòng/trang
câu hỏi

STT Chủ đề câu hỏi Người hỏi
46
 • Cấp nhầm phiếu lý lịch tư pháp
 • Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
 • Trần Kiều Anh
 • Vào lúc 19:58:25 ngày 26/08/2023
Chi tiết
47
 • Cấp nhầm lý lịch tư pháp
 • Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
 • Phan Tại Lộc
 • Vào lúc 12:02:56 ngày 25/08/2023
Chi tiết
48
 • Thay đổi mục đích sử dụng đất
 • Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định
 • nguyen xuan dang
 • Vào lúc 10:37:16 ngày 22/06/2023
Chi tiết
49
 • Cấp sổ đỏ lần đầu ( cấp sổ đỏ online)
 • Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định
 • Huỳnh Thiết
 • Vào lúc 15:02:04 ngày 05/07/2023
Chi tiết
50
 • Thủ tục điều chỉnh cấp lại số thửa đất
 • Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định
 • Nguyễn Thị Bích Hằng
 • Vào lúc 22:19:20 ngày 25/07/2023
Chi tiết
51
 • Nhầm số thửa đất
 • Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định
 • Nguyễn Thị Bích Hằng
 • Vào lúc 15:28:27 ngày 29/07/2023
Chi tiết
52
 • Hỗ trợ khoản chênh lệch giữa giá trị suất tái định cư tối thiểu
 • Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định
 • Nguyễn Thanh Sơn
 • Vào lúc 19:39:06 ngày 02/08/2023
Chi tiết
53
 • điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn tỉnh Bình Định
 • Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định
 • Đỗ Thế Tưởng
 • Vào lúc 09:01:44 ngày 09/08/2023
Chi tiết
54
 • đổi giấy phép lái xe ô tô
 • Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định
 • trương hoài bắc
 • Vào lúc 14:58:23 ngày 23/08/2023
Chi tiết
55
 • cấp lý lịch tư pháp số 2 như thế nào ạ. Làm online
 • Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
 • Võ Xuân Ngọc
 • Vào lúc 09:58:59 ngày 18/08/2023
Chi tiết
56
 • Trả kết quả Lý lịch tư pháp
 • Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
 • Trần Nhật Hào
 • Vào lúc 09:35:48 ngày 18/08/2023
Chi tiết
57
 • Hồ sơ tư pháp
 • Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
 • Võ Thị Mai Linh
 • Vào lúc 11:13:04 ngày 15/08/2023
Chi tiết
58
 • Về việc trả kết quả Lý lịch tư pháp
 • Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
 • Trần Nhật Hào
 • Vào lúc 14:44:21 ngày 14/08/2023
Chi tiết
59
 • Điều chỉnh địa chỉ nhận kết quả
 • Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
 • Nguyễn Huyền Thoại
 • Vào lúc 10:25:36 ngày 12/08/2023
Chi tiết
60
 • thanh toán chi phí hồ sơ
 • Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
 • Đặng Hoàng Anh
 • Vào lúc 17:43:50 ngày 07/08/2023
Chi tiết