CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 130 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 2.002191.000.00.00.H08 Phục hồi danh dự (cấp tỉnh) Bồi thường nhà nước
2 2.002193.000.00.00.H08 Xác định cơ quan giải quyết bồi thường Bồi thường nhà nước
3 1.001877.000.00.00.H08 Thành lập Văn phòng công chứng Công chứng
4 2.000815.000.00.00.H08 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Chứng thực
5 2.001815.000.00.00.H08 Thủ tục cấp Thẻ đấu giá viên Đấu giá tài sản
6 1.005149.000.00.00.H08 Đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc Hòa giải thương mại
7 2.000635.000.00.00.H08 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Hộ tịch
8 2.000488.000.00.00.H08 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam Lý lịch tư pháp
9 STP_DKGDBD_01 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất Đăng ký giao dịch bảo đảm
10 2.000954.000.00.00.H08 Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý
11 1.008925.000.00.00.H08 Đăng ký tập sự hành nghề Thừa phát lại Thừa phát lại
12 1.008926.000.00.00.H08 Thay đổi nơi tập sự hành nghề Thừa phát lại Thừa phát lại
13 1.008927.000.00.00.H08 Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ Thừa phát lại Thừa phát lại
14 1.008928.000.00.00.H08 Cấp lại Thẻ Thừa phát lại Thừa phát lại
15 1.008929.000.00.00.H08 Thành lập Văn phòng Thừa phát lại Thừa phát lại