CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 8 thủ tục
  Hiển thị dòng/trang

  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
  1 2.002191.000.00.00.H08 Phục hồi danh dự (cấp tỉnh) Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định Bồi thường nhà nước
  2 2.002192.000.00.00.H08 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp tỉnh) Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định Bồi thường nhà nước
  3 LTNG_01 Cho phép phóng viên nước ngoài thường trú tại Việt Nam vào hoạt động thông tin, báo chí tại tỉnh Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định Công tác lãnh sự
  4 2.002311.000.00.00.H08 Cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định Hội nghị, hội thảo quốc tế
  5 3.000242.000.00.00.H08 Cấp văn bản cho phép sử dụng thẻ ABTC tại địa phương Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định Quản lý xuất nhập cảnh
  6 2.002312.000.00.00.H08 Thủ tục cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế không thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định Hội nghị, hội thảo quốc tế
  7 2.002313.000.00.00.H08 Thủ tục cho chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định Hội nghị, hội thảo quốc tế
  8 2.002314.000.00.00.H08 Thủ tục cho chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế không thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định Hội nghị, hội thảo quốc tế