CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 29 thủ tục
  Hiển thị dòng/trang

  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
  1 2.002191.000.00.00.H08 Phục hồi danh dự (cấp tỉnh) Sở Du lịch tỉnh Bình Định Bồi thường nhà nước
  2 2.002192.000.00.00.H08 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp tỉnh) Sở Du lịch tỉnh Bình Định Bồi thường nhà nước
  3 1.008027.000.00.00.H08 Thủ tục cấp biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch Sở Du lịch tỉnh Bình Định Dịch vụ Du lịch khác
  4 1.008028.000.00.00.H08 Thủ tục cấp đổi biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch Sở Du lịch tỉnh Bình Định Dịch vụ Du lịch khác
  5 1.004594.000.00.00.H08 Thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao đối với khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch Sở Du lịch tỉnh Bình Định Dịch vụ Du lịch khác
  6 1.004528.000.00.00.H08 Thủ tục công nhận điểm du lịch Sở Du lịch tỉnh Bình Định Lữ hành
  7 2.001628.000.00.00.H08 Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Sở Du lịch tỉnh Bình Định Du lịch
  8 1.004551.000.00.00.H08 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Sở Du lịch tỉnh Bình Định Dịch vụ Du lịch khác
  9 2.001616.000.00.00.H08 Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Sở Du lịch tỉnh Bình Định Du lịch
  10 1.008029.000.00.00.H08 Thủ tục cấp lại biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch Sở Du lịch tỉnh Bình Định Dịch vụ Du lịch khác
  11 2.001622.000.00.00.H08 Thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Sở Du lịch tỉnh Bình Định Du lịch
  12 1.001455.000.00.00.H08 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Sở Du lịch tỉnh Bình Định Dịch vụ Du lịch khác
  13 1.004580.000.00.00.H08 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Sở Du lịch tỉnh Bình Định Dịch vụ Du lịch khác
  14 2.001611.000.00.00.H08 Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành Sở Du lịch tỉnh Bình Định Lữ hành
  15 2.001589.000.00.00.H08 Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp giải thể Sở Du lịch tỉnh Bình Định Lữ hành