CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 171 thủ tục
  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
  46 1.006391.000.00.00.H08_X Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác Đường thủy nội địa
  47 1.004441.000.00.00.H08 Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
  48 2.002396.000.00.00.H08 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã Giải quyết tố cáo
  49 2.000979.000.00.00.H08 Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải Hòa giải cơ sở
  50 1.001193.000.00.00.H08 Thủ tục đăng ký khai sinh Hộ tịch
  51 2.001023.000.00.00.H08 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Hộ tịch
  52 1.009350 Gia hạn Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường (cấp xã) Hạ tầng kỹ thuật
  53 1.003319.000.00.00.H08 Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
  54 2.001255.000.00.00.H08 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước Nuôi con nuôi
  55 2.002308.000.00.00.H08_X Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp Người Có Công
  56 1.003596.000.00.00.H08 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  57 1.010092.000.00.00.H08 Trợ cấp tiền tuất, tai nạn (đối với trường hợp tai nạn suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên) cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã chưa tham gia bảo hiểm xã hội Phòng, chống thiên tai
  58 2.002162.000.00.00.H08 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh Phòng, chống thiên tai
  59 1.008603.000.00.00.H08 Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải Thuế
  60 2.000346.000.00.00.H08 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Thi đua - khen thưởng