CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 344 thủ tục
  Hiển thị dòng/trang

  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
  61 1.002425.000.00.00.H08 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Cấp Quận/huyện An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng
  62 2.002500.000.00.00.H08 Thủ tục xử lý đơn tại cấp huyện Cấp Quận/huyện Xử lý đơn thư
  63 1.003182 Cấp giấy chuyển hộ khẩu (thực hiện tại cấp xã) Cấp Quận/huyện Đăng ký, quản lý cư trú
  64 UBND_TPQN_03 Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự. Cấp Quận/huyện Quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự
  65 UBTPQN01 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự. Cấp Quận/huyện Quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự
  66 1.004650.000.00.00.H08 Thủ tục Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn Cấp Quận/huyện Văn hóa cơ sở
  67 1.003827.000.00.00.H08 Thủ tục thành lập hội cấp huyện Cấp Quận/huyện Quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, Tổ chức phi chính phủ
  68 1.009483.000.00.00.H08 Giao khu vực biển cấp huyện Cấp Quận/huyện Biển và hải đảo
  69 1.000669.000.00.00.H08 Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Cấp Quận/huyện Bảo Trợ Xã Hội
  70 2.000815.000.00.00.H08 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Cấp Quận/huyện Chứng thực
  71 1.004238.000.00.00.H08 Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Cấp Quận/huyện Đất đai
  72 1.011442.000.00.00.H08 Đăng ký thay đổi biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Cấp Quận/huyện Đăng ký biện pháp bảo đảm
  73 1.004888.000.00.00.H08 Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Cấp Quận/huyện Công tác dân tộc
  74 1.004503.000.00.00.H08 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Cấp Quận/huyện Dịch vụ Du lịch khác
  75 1.003226.000.00.00.H08 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Cấp Quận/huyện Gia đình