CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


    Tìm thấy 122 thủ tục
    Hiển thị dòng/trang

    STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
    121 1.004461.000.00.00.H08 Công bố lại đối với cơ sở điều trị sau khi hết thời hạn bị tạm đình chỉ Khám bệnh, chữa bệnh
    122 1.000844.000.00.00.H08 Thông báo hoạt động đối với tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS Khám bệnh, chữa bệnh