CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 117 thủ tục
  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
  106 1.004087.000.00.00.H08 Cấp phép nhập khẩu thuốc thuộc hành lý cá nhân của tổ chức, cá nhân nhập cảnh gửi theo vận tải đơn, hàng hóa mang theo người của tổ chức, cá nhân nhập cảnh để điều trị bệnh cho bản thân người nhập cảnh Dược
  107 1.001987.000.00.00.H08 Điều chỉnh giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn Khám bệnh, chữa bệnh
  108 1.000906.000.00.00.H08 Công nhận cơ sở đủ điều kiện thực hiện can thiệp y tế để xác định lại giới tính đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của y tế ngành, bệnh viện tư nhân thuộc địa bàn quản lý. Khám bệnh, chữa bệnh
  109 1.001641.000.00.00.H08 Công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe lái xe thuộc thẩm quyền Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh
  110 1.003580.000.00.00.H08 Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, cấp II. Khám bệnh, chữa bệnh
  111 2.000655.000.00.00.H08 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng Khám bệnh, chữa bệnh
  112 1.001386.000.00.00.H08 Xác định trường hợp được bồi thường do xảy ra tai biến trong tiêm chủng Khám bệnh, chữa bệnh
  113 1.004488.000.00.00.H08 Công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện Khám bệnh, chữa bệnh
  114 1.004477.000.00.00.H08 Công bố lại đối với cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện khi có thay đổi về tên, địa chỉ, về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sự Khám bệnh, chữa bệnh
  115 1.004471.000.00.00.H08 Công bố lại đối với cơ sở công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng phương thức điện tử khi hồ sơ công bố bị hư hỏng hoặc bị mất Khám bệnh, chữa bệnh
  116 1.004461.000.00.00.H08 Công bố lại đối với cơ sở điều trị sau khi hết thời hạn bị tạm đình chỉ Khám bệnh, chữa bệnh
  117 1.000844.000.00.00.H08 Thông báo hoạt động đối với tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS Khám bệnh, chữa bệnh