CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 133 thủ tục
  Hiển thị dòng/trang

  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
  121 1.004449.000.00.00.H08 Cấp phép xuất khẩu thuốc phải kiểm soát đặc biệt thuộc hành lý cá nhân của tổ chức, cá nhân xuất cảnh gửi theo vận tải đơn, hàng hóa mang theo người của tổ chức, cá nhân xuất cảnh để điều trị bệnh cho bản thân người xuất cảnh và không phải là nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt Sở Y tế tỉnh Bình Định Dược
  122 1.002000.000.00.00.H08 Cấp lại giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất hoặc hư hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền Sở Y tế tỉnh Bình Định Khám bệnh, chữa bệnh
  123 1.004087.000.00.00.H08 Cấp phép nhập khẩu thuốc thuộc hành lý cá nhân của tổ chức, cá nhân nhập cảnh gửi theo vận tải đơn, hàng hóa mang theo người của tổ chức, cá nhân nhập cảnh để điều trị bệnh cho bản thân người nhập cảnh Sở Y tế tỉnh Bình Định Dược
  124 1.001987.000.00.00.H08 Điều chỉnh giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn Sở Y tế tỉnh Bình Định Khám bệnh, chữa bệnh
  125 1.001641.000.00.00.H08 Công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe lái xe thuộc thẩm quyền Sở Y tế Sở Y tế tỉnh Bình Định Khám bệnh, chữa bệnh
  126 1.003580.000.00.00.H08 Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, cấp II. Sở Y tế tỉnh Bình Định Khám bệnh, chữa bệnh
  127 2.000655.000.00.00.H08 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng Sở Y tế tỉnh Bình Định Khám bệnh, chữa bệnh
  128 1.001386.000.00.00.H08 Xác định trường hợp được bồi thường do xảy ra tai biến trong tiêm chủng Sở Y tế tỉnh Bình Định Khám bệnh, chữa bệnh
  129 1.004488.000.00.00.H08 Công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện Sở Y tế tỉnh Bình Định Khám bệnh, chữa bệnh
  130 1.004477.000.00.00.H08 Công bố lại đối với cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện khi có thay đổi về tên, địa chỉ, về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sự Sở Y tế tỉnh Bình Định Khám bệnh, chữa bệnh
  131 1.004471.000.00.00.H08 Công bố lại đối với cơ sở công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng phương thức điện tử khi hồ sơ công bố bị hư hỏng hoặc bị mất Sở Y tế tỉnh Bình Định Khám bệnh, chữa bệnh
  132 1.004461.000.00.00.H08 Công bố lại đối với cơ sở điều trị sau khi hết thời hạn bị tạm đình chỉ Sở Y tế tỉnh Bình Định Khám bệnh, chữa bệnh
  133 1.000844.000.00.00.H08 Thông báo hoạt động đối với tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS Sở Y tế tỉnh Bình Định Khám bệnh, chữa bệnh