CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 110 thủ tục
  dòng/trang

  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
  1 2.002191.000.00.00.H08 Phục hồi danh dự (cấp tỉnh) Sở Y tế tỉnh Bình Định Bồi thường nhà nước
  2 2.002192.000.00.00.H08 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp tỉnh) Sở Y tế tỉnh Bình Định Bồi thường nhà nước
  3 1.004616.000.00.00.H08 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật dược) theo hình thức xét hồ sơ Sở Y tế tỉnh Bình Định Dược
  4 1.009407.000.00.00.H08 Công bố đáp ứng tiêu chuẩn chế biến, bào chế thuốc cổ truyền đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền trực thuộc quản lý của Sở Y tế Sở Y tế tỉnh Bình Định Dược
  5 1.002706.000.00.00.H08 Khám giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động Sở Y tế tỉnh Bình Định Giám định y khoa
  6 1.006422.000.00.00.H08 Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Sở Y tế tỉnh Bình Định Y tế dự phòng
  7 1.012096.000.00.00.H08 Thủ tục cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp Sở Y tế tỉnh Bình Định Y tế dự phòng
  8 1.010489 Nhóm thủ tục hành chính Cấp Phiếu lý lịch tư pháp - Cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế tỉnh Bình Định Khám bệnh, chữa bệnh
  9 1.012256.H08 Công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực . Sở Y tế tỉnh Bình Định Khám bệnh, chữa bệnh
  10 1.012269.H08 Gia hạn giấy phép hành nghề đối với chức danh chuyên môn là bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện, tâm lý lâm sàng Sở Y tế tỉnh Bình Định Khám bệnh, chữa bệnh
  11 1.009566.000.00.00.H08 Cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với mỹ phẩm sản xuất trong nước để xuất khẩu Sở Y tế tỉnh Bình Định Mỹ phẩm
  12 1.001514.000.00.00.H08 Miễn nhiệm giám định viên pháp y và pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương Sở Y tế tỉnh Bình Định Tổ chức cán bộ
  13 1.001523.000.00.00.H08 Bổ nhiệm giám định viên pháp y và pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương Sở Y tế tỉnh Bình Định Tổ chức cán bộ
  14 1.002425.000.00.00.H08 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Sở Y tế tỉnh Bình Định An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng
  15 1.012415.H08 Cấp giấy chứng nhận lương y theo quy định cho các đối tượng quy định tại khoản 1, 2 và khoản 3 Điều 1 Thông tư số 02/2024/TT-BYT Sở Y tế tỉnh Bình Định Y dược cổ truyền