CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 115 thủ tục
  Hiển thị dòng/trang

  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
  91 1.003055.000.00.00.H08 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm Sở Y tế tỉnh Bình Định Mỹ phẩm
  92 1.003064.000.00.00.H08 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm Sở Y tế tỉnh Bình Định Mỹ phẩm
  93 1.003073.000.00.00.H08 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm Sở Y tế tỉnh Bình Định Dược
  94 1.002600.000.00.00.H08 Cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước Sở Y tế tỉnh Bình Định Mỹ phẩm
  95 1.002483.000.00.00.H08 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm Sở Y tế tỉnh Bình Định Mỹ phẩm
  96 1.000793.000.00.00.H08 Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp hết hiệu lực tại Khoản 2 Điều 21 Thông tư số 09/2015/TT-BYT Sở Y tế tỉnh Bình Định Dược
  97 1.004571.000.00.00.H08 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế(Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền) Sở Y tế tỉnh Bình Định Dược
  98 1.000662.000.00.00.H08 Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo Sở Y tế tỉnh Bình Định Dược
  99 1.004557.000.00.00.H08 Thông báo hoạt động bán lẻ thuốc lưu động Sở Y tế tỉnh Bình Định Dược
  100 1.000990.000.00.00.H08 Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng Sở Y tế tỉnh Bình Định Dược
  101 1.003029.000.00.00.H08 Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A, B Sở Y tế tỉnh Bình Định Trang thiết bị và công trình y tế
  102 1.003039.000.00.00.H08 Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D Sở Y tế tỉnh Bình Định Trang thiết bị và công trình y tế
  103 1.003006.000.00.00.H08 Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế Sở Y tế tỉnh Bình Định Trang thiết bị và công trình y tế
  104 1.002467.000.00.00.H08 Công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng chế phẩm Sở Y tế tỉnh Bình Định Y tế dự phòng
  105 1.002944.000.00.00.H08 Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế Sở Y tế tỉnh Bình Định Y tế dự phòng