CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 115 thủ tục
  Hiển thị dòng/trang

  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
  46 1.002146.000.00.00.H08 Khám giám định lại đối với trường hợp tái phát tổn thương do tai nạn lao động Sở Y tế tỉnh Bình Định Giám định y khoa
  47 1.012270.H08 Điều chỉnh giấy phép hành nghề Sở Y tế tỉnh Bình Định Khám bệnh, chữa bệnh
  48 1.012271.H08 Cấp mới giấy phép hành nghề đối với chức danh chuyên môn là lương y, người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền Sở Y tế tỉnh Bình Định Khám bệnh, chữa bệnh
  49 1.012273.H08 Gia hạn giấy phép hành nghề đối với chức danh chuyên môn là lương y, người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền Sở Y tế tỉnh Bình Định Khám bệnh, chữa bệnh
  50 1.002118.000.00.00.H08 Khám giám định tổng hợp Sở Y tế tỉnh Bình Định Giám định y khoa
  51 1.012275.H08 Đăng ký hành nghề Sở Y tế tỉnh Bình Định Khám bệnh, chữa bệnh
  52 1.004532.000.00.00.H08 Cho phép hủy thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc thuộc thẩm quyền Sở Y tế (Áp dụng với cơ sở có sử dụng, kinh doanh thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc trừ cơ sở sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu) Sở Y tế tỉnh Bình Định Dược
  53 1.012276.H08 Thu hồi giấy phép hành nghề đối với trường hợp quy định tại điểm i khoản 1 Điều 35 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế tỉnh Bình Định Khám bệnh, chữa bệnh
  54 1.004529.000.00.00.H08 Cho phép mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Sở Y tế tỉnh Bình Định Dược
  55 1.012278.H08 Cấp mới giấy phép hoạt động Sở Y tế tỉnh Bình Định Khám bệnh, chữa bệnh
  56 1.011800.000.00.00.H08 Khám giám định phúc quyết mức độ khuyết tật đối với trường hợp người khuyết tật hoặc đại diện người khuyết tật (cá nhân, cơ quan, tổ chức) không đồng ý với kết luận của Hội đồng Giám định y khoa đã ban hành Biên bản khám giám định Sở Y tế tỉnh Bình Định Giám định y khoa
  57 1.012279.H08 Cấp lại giấy phép hoạt động Sở Y tế tỉnh Bình Định Khám bệnh, chữa bệnh
  58 1.012280.H08 Điều chỉnh giấy phép hoạt động Sở Y tế tỉnh Bình Định Khám bệnh, chữa bệnh
  59 1.003963.000.00.00.H08 Cấp giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc theo hình thức hội thảo giới thiệu thuốc Sở Y tế tỉnh Bình Định Dược
  60 1.012281.H08 Công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe, khám và điều trị HIV/AIDS Sở Y tế tỉnh Bình Định Khám bệnh, chữa bệnh