CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 115 thủ tục
  Hiển thị dòng/trang

  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
  16 1.004604.000.00.00.H08 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ trong trường hợp Chứng chỉ hành nghề dược bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp Chứng chỉ hành nghề dược Sở Y tế tỉnh Bình Định Dược
  17 1.010490 Nhóm thủ tục Cấp Phiếu lý lịch tư pháp - Cấp Chứng chỉ hành nghề dược Sở Y tế tỉnh Bình Định Dược
  18 1.002671.000.00.00.H08 Hồ sơ khám giám định để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động Sở Y tế tỉnh Bình Định Giám định y khoa
  19 1.006425.000.00.00.H08 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Sở Y tế tỉnh Bình Định Y tế dự phòng
  20 1.012097.000.00.00.H08 Thủ tục cấp giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp Sở Y tế tỉnh Bình Định Y tế dự phòng
  21 1.001086.000.00.00.H08 Phê duyệt lần đầu danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế Sở Y tế tỉnh Bình Định Khám bệnh, chữa bệnh
  22 1.001393.000.00.00.H08 Cấp lại Giấy chứng nhận là lương y thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Sở Y tế tỉnh Bình Định Khám bệnh, chữa bệnh
  23 1.012259.H08 Cấp mới giấy phép hành nghề đối với chức danh chuyên môn là bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện, tâm lý lâm sàng Sở Y tế tỉnh Bình Định Khám bệnh, chữa bệnh
  24 1.012272.H08 Cấp lại giấy phép hành nghề đối với chức danh chuyên môn là lương y, người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền Sở Y tế tỉnh Bình Định Khám bệnh, chữa bệnh
  25 2.000968.000.00.00.H08 Cấp lại giấy chứng nhận người sở hữu bài thuốc gia truyền và phương pháp chữa bệnh gia truyền thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Sở Y tế tỉnh Bình Định Khám bệnh, chữa bệnh
  26 1.003348.000.00.00.H08 Đăng ký bản công bố sản phẩm nhập khẩu đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi Sở Y tế tỉnh Bình Định An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng
  27 1.004599.000.00.00.H08 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ (trường hợp bị hư hỏng hoặc bị mất) Sở Y tế tỉnh Bình Định Dược
  28 1.002208.000.00.00.H08 Hồ sơ khám giám định để thực hiện chế độ tử tuất Sở Y tế tỉnh Bình Định Giám định y khoa
  29 1.006431.000.00.00.H08 Điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Sở Y tế tỉnh Bình Định Y tế dự phòng
  30 1.001077.000.00.00.H08 Phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế Sở Y tế tỉnh Bình Định Khám bệnh, chữa bệnh