CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 61 thủ tục
  dòng/trang

  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
  16 1.009788.000.00.00.H08 Cho ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình đối với công trình xây dựng nằm trên địa bàn tỉnh. Sở Xây dựng tỉnh Bình Định Quản lý chất lượng công trình xây dựng
  17 1.011769.000.00.00.H08 Giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch cho doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng Sở Xây dựng tỉnh Bình Định Quản lý công sản
  18 1.011705.000.00.00.H08 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (trong trường hợp: Cấp lần đầu hoặc Giấy chứng nhận hết hạn mà tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng có nhu cầu tiếp tục hoạt động) Sở Xây dựng tỉnh Bình Định Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
  19 1.006871.000.00.00.H08 Công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng Sở Xây dựng tỉnh Bình Định Vật liệu xây dựng
  20 1.009928.000.00.00.H08 Cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III Sở Xây dựng tỉnh Bình Định Hoạt động xây dựng
  21 1.011977.000.00.00.H08 Cấp điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài Sở Xây dựng tỉnh Bình Định Hoạt động xây dựng
  22 1.009973.000.00.00.H08 Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/điều chỉnh Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (cấp tỉnh) Sở Xây dựng tỉnh Bình Định Hoạt động xây dựng
  23 1.010747.000.00.00.H08 Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc đầu tư Sở Xây dựng tỉnh Bình Định Kinh doanh bất động sản
  24 1.006873.000.00.00.H08 Công nhận hạng/công nhận lại hạng nhà chung cư Sở Xây dựng tỉnh Bình Định Nhà ở và công sở
  25 1.010009.000.00.00.H08 Công nhận chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (trong trường hợp có nhiều nhà đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại được chấp thuận chủ trương đầu tư theo pháp luật về đầu tư) Sở Xây dựng tỉnh Bình Định Nhà ở và công sở
  26 1.007766.000.00.00.H08 Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước Sở Xây dựng tỉnh Bình Định Nhà ở và công sở
  27 1.010006.000.00.00.H08 Giải quyết chuyển quyền sử dụng đất liền kề với nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước quy định tại khoản 2 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP Sở Xây dựng tỉnh Bình Định Nhà ở và công sở
  28 1.007765.000.00.00.H08 Cho thuê nhà ở sinh viên thuộc sở hữu nhà nước. Sở Xây dựng tỉnh Bình Định Nhà ở và công sở
  29 1.008989.000.00.00.H08 Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc (do chứng chỉ hành nghề bị mất, hư hỏng hoặc thay đổi thông tin cá nhân được ghi trong chứng chỉ hành nghề kiến trúc) . Sở Xây dựng tỉnh Bình Định Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
  30 1.003011.000.00.00.H08 Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh Sở Xây dựng tỉnh Bình Định Quy hoạch xây dựng, kiến trúc