CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 61 thủ tục
  Hiển thị dòng/trang

  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
  1 2.002191.000.00.00.H08 Phục hồi danh dự (cấp tỉnh) Sở Xây dựng tỉnh Bình Định Bồi thường nhà nước
  2 2.002192.000.00.00.H08 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp tỉnh) Sở Xây dựng tỉnh Bình Định Bồi thường nhà nước
  3 2.001116.000.00.00.H08 Bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp xây dựng ở địa phương Sở Xây dựng tỉnh Bình Định Giám định tư pháp xây dựng
  4 1.011976.000.00.00.H08 Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài Sở Xây dựng tỉnh Bình Định Hoạt động xây dựng
  5 1.009936.000.00.00.H08 Cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III Sở Xây dựng tỉnh Bình Định Hoạt động xây dựng
  6 1.009972.000.00.00.H08 Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/ Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng:điều chỉnh Sở Xây dựng tỉnh Bình Định Hoạt động xây dựng
  7 1.002625.000.00.00.H08 Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản Sở Xây dựng tỉnh Bình Định Kinh doanh bất động sản
  8 1.007750.000.00.00.H08 Thủ tục thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua Sở Xây dựng tỉnh Bình Định Nhà ở và công sở
  9 1.010005.000.00.00.H08 Giải quyết bán phần diện tích nhà đất sử dụng chung đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP Sở Xây dựng tỉnh Bình Định Nhà ở và công sở
  10 1.007764.000.00.00.H08 Cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước Sở Xây dựng tỉnh Bình Định Nhà ở và công sở
  11 1.008432.000.00.00.H08 Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh Sở Xây dựng tỉnh Bình Định Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
  12 1.002701.000.00.00.H08 Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh Sở Xây dựng tỉnh Bình Định Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
  13 1.008891.000.00.00.H08 Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc Sở Xây dựng tỉnh Bình Định Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
  14 T-BDI-203163-TT Thẩm định nhiệm vụ và dự toán chi phí quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh. Sở Xây dựng tỉnh Bình Định Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
  15 1.009794.000.00.00.H08 Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình của cơ quan chuyên môn về xây dựng tại địa phương Sở Xây dựng tỉnh Bình Định Quản lý chất lượng công trình xây dựng