CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 99 thủ tục
  dòng/trang

  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
  46 1.009399.000.00.00.H08 Thủ tục tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Nghệ thuật biểu diễn
  47 1.003676.000.00.00.H08 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp tỉnh Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Văn hóa cơ sở
  48 1.001029.000.00.00.H08 Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Văn hóa cơ sở
  49 1.001008.000.00.00.H08 Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Văn hóa cơ sở
  50 1.000963.000.00.00.H08 Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Văn hóa cơ sở
  51 1.003654.000.00.00.H08 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp tỉnh Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Văn hóa cơ sở
  52 1.004650.000.00.00.H08 Thủ tục tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Quảng cáo
  53 1.004645.000.00.00.H08 Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Văn hóa cơ sở
  54 1.004666.000.00.00.H08 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Quảng cáo
  55 1.000922.000.00.00.H08 Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Văn hóa cơ sở
  56 1.004662.000.00.00.H08 Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Quảng cáo
  57 1.003784.000.00.00.H08 Thủ tục cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Văn hóa
  58 1.004639.000.00.00.H08 Thủ tục cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Quảng cáo
  59 2.001496.000.00.00.H08 Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu cấp tỉnh Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Văn hóa
  60 1.008895.000.00.00.H08 Thủ tục thông báo thành lập thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập và thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Thư viện