CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 99 thủ tục
  dòng/trang

  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
  16 1.009403.000.00.00.H08 Thủ tục ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Nghệ thuật biểu diễn
  17 1.000971.000.00.00.H08 Thủ tục xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Thi đua - khen thưởng
  18 1.000871.000.00.00.H08 Thủ tục xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” về văn học, nghệ thuật Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Thi đua - khen thưởng
  19 1.003738.000.00.00.H08 Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Di sản Văn hóa
  20 2.001591.000.00.00.H08 Thủ tục cấp giấy phép khai quật khẩn cấp Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Di sản Văn hóa
  21 1.000564.000.00.00.H08 Thủ tục xét tặng “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Thi đua - khen thưởng
  22 1.003646.000.00.00.H08 Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Di sản Văn hóa
  23 1.011449 Nhóm thủ tục hành chính cấp giấy phép kinh doanh karaoke thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh bao gồm: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự - Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Văn hóa
  24 1.003835.000.00.00.H08 Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Di sản Văn hóa
  25 1.001106.000.00.00.H08 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Di sản Văn hóa
  26 1.001123.000.00.00.H08 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Di sản Văn hóa
  27 1.001822.000.00.00.H08 Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Di sản Văn hóa
  28 1.002003.000.00.00.H08 Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Di sản Văn hóa
  29 1.003901.000.00.00.H08 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Di sản Văn hóa
  30 2.001641.000.00.00.H08 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Di sản Văn hóa