CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 106 thủ tục
  Hiển thị dòng/trang

  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
  31 1.001738.000.00.00.H08 Thủ tục cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm
  32 1.001671.000.00.00.H08 Thủ tục cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm
  33 1.001229.000.00.00.H08 Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm
  34 1.001211.000.00.00.H08 Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm
  35 1.001182.000.00.00.H08 Cấp lại Giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm
  36 1.001191.000.00.00.H08 Cấp lại Giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm
  37 1.001147.000.00.00.H08 Thông báo tổ chức triển lãm do tổ chức ở địa phương hoặc cá nhân tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm
  38 1.009397.000.00.00.H08 Thủ tục tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương) Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Nghệ thuật biểu diễn
  39 1.009398.000.00.00.H08 Thủ tục tổ chức cuộc thi, liên hoan trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp toàn quốc và quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương) Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Nghệ thuật biểu diễn
  40 1.009399.000.00.00.H08 Thủ tục tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Nghệ thuật biểu diễn
  41 1.003676.000.00.00.H08 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp tỉnh Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Văn hóa cơ sở
  42 1.001029.000.00.00.H08 Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Văn hóa cơ sở
  43 1.001008.000.00.00.H08 Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Văn hóa cơ sở
  44 1.000963.000.00.00.H08 Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Văn hóa cơ sở
  45 1.003654.000.00.00.H08 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp tỉnh Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Văn hóa cơ sở