CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 99 thủ tục
  dòng/trang

  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
  1 2.002191.000.00.00.H08 Phục hồi danh dự (cấp tỉnh) Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Bồi thường nhà nước
  2 2.002192.000.00.00.H08 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp tỉnh) Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Bồi thường nhà nước
  3 2.001631.000.00.00.H08 Thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Di sản Văn hóa
  4 1.012080.000.00.00.H08 Cấp lần đầu Giấy chứng nhận đăng ký thành lập của cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp phòng, chống bạo lực gia đình Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Gia đình
  5 1.006412.000.00.00.H08 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
  6 1.001376.000.00.00.H08 Thủ tục xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” (đối với Hội đồng cấp cơ sở tại địa phương) Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Thi đua - khen thưởng
  7 1.003838.000.00.00.H08 Thủ tục cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Di sản Văn hóa
  8 1.012081.000.00.00.H08 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp phòng, chống bạo lực gia đình Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Gia đình
  9 1.001082.000.00.00.H08 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
  10 1.001108.000.00.00.H08 Thủ tục xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” (đối với Hội đồng cấp cơ sở tại địa phương) Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Thi đua - khen thưởng
  11 2.001613.000.00.00.H08 Thủ tục xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Di sản Văn hóa
  12 1.012082.000.00.00.H08 Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp phòng, chống bạo lực gia đình Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Gia đình
  13 1.001091.000.00.00.H08 Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
  14 1.001032.000.00.00.H08 Thủ tục xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Thi đua - khen thưởng
  15 1.003793.000.00.00.H08 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Di sản Văn hóa