CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 41 thủ tục
  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
  31 1.004153.000.00.00.H08 Cấp giấy phép hoạt động in Xuất bản, In và Phát hành
  32 2.001594.000.00.00.H08 Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (cấp địa phương) Xuất bản, In và Phát hành
  33 2.001564.000.00.00.H08 Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài Xuất bản, In và Phát hành
  34 1.003483.000.00.00.H08 Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm Xuất bản, In và Phát hành
  35 1.003868.000.00.00.H08 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh (địa phương) Xuất bản, In và Phát hành
  36 2.001744.000.00.00.H08 Cấp lại giấy phép hoạt động in Xuất bản, In và Phát hành
  37 2.001584.000.00.00.H08 Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Xuất bản, In và Phát hành
  38 1.003729.000.00.00.H08 Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Xuất bản, In và Phát hành
  39 2.001737.000.00.00.H08 Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in Xuất bản, In và Phát hành
  40 2.001740.000.00.00.H08 Đăng ký hoạt động cơ sở in Xuất bản, In và Phát hành
  41 2.001728.000.00.00.H08 Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu Xuất bản, In và Phát hành