CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 119 thủ tục
  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
  91 2.000568.000.00.00.H08 Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp Giám định tư pháp
  92 1.008915.000.00.00.H08 Đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam khi thay đổi địa chỉ trụ sở từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương khác Hòa giải thương mại
  93 1.002010.000.00.00.H08 Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Luật sư
  94 1.001125.000.00.00.H08 Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Công chứng
  95 2.002139.000.00.00.H08 Thủ tục đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản Đấu giá tài sản
  96 1.001216.000.00.00.H08 Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp cấp tỉnh Giám định tư pháp
  97 1.002032.000.00.00.H08 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Luật sư
  98 1.001153.000.00.00.H08 Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Công chứng
  99 1.008916.000.00.00.H08 Thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh trong Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam Hòa giải thương mại
  100 1.002055.000.00.00.H08 Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên Luật sư
  101 2.002039.000.00.00.H08 Nhập quốc tịch Việt Nam Quốc tịch
  102 2.000778.000.00.00.H08 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Công chứng
  103 1.002079.000.00.00.H08 Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty luật hợp danh Luật sư
  104 2.002036.000.00.00.H08 Thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước Quốc tịch
  105 2.000758.000.00.00.H08 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập Công chứng