CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 130 thủ tục
  dòng/trang

  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
  121 1.002198.000.00.00.H08 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Luật sư
  122 1.002384.000.00.00.H08 Đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Luật sư
  123 2.000789.000.00.00.H08 Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Công chứng
  124 2.000766.000.00.00.H08 Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Công chứng
  125 1.001756.000.00.00.H08 Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Công chứng
  126 1.001721.000.00.00.H08 Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Công chứng
  127 1.001071.000.00.00.H08 Đăng ký tập sự hành nghề công chứng Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Công chứng
  128 1.001446.000.00.00.H08 Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Công chứng
  129 1.003118.000.00.00.H08 Thành lập Hội công chứng viên Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Công chứng
  130 2.001687.000.00.00.H08 Thủ tục thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Trợ giúp pháp lý