CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 124 thủ tục
  Hiển thị dòng/trang

  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
  121 1.001071.000.00.00.H08 Đăng ký tập sự hành nghề công chứng Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Công chứng
  122 1.001446.000.00.00.H08 Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Công chứng
  123 1.003118.000.00.00.H08 Thành lập Hội công chứng viên Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Công chứng
  124 2.001687.000.00.00.H08 Thủ tục thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Trợ giúp pháp lý