CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 130 thủ tục
  dòng/trang

  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
  91 2.001247.000.00.00.H08 Đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Đấu giá tài sản
  92 1.001117.000.00.00.H08 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp Giấy đăng ký hoạt động bị hư hỏng hoặc bị mất Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Giám định tư pháp (Bộ Tư pháp)
  93 2.000515.000.00.00.H08 Chấm dứt hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại trong trường hợp Trung tâm hòa giải thương mại tự chấm dứt hoạt động (cấp tỉnh) Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Hòa giải thương mại
  94 1.002368.000.00.00.H08 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Luật sư
  95 1.000390.000.00.00.H08 Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Tư vấn pháp luật
  96 2.002387.000.00.00.H08 Xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên trường hợp công chứng viên không còn hành nghề tại tổ chức hành nghề công chứng Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Công chứng
  97 2.001225.000.00.00.H08 Thủ tục phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Đấu giá tài sản
  98 2.000568.000.00.00.H08 Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Giám định tư pháp (Bộ Tư pháp)
  99 1.008915.000.00.00.H08 Đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam khi thay đổi địa chỉ trụ sở từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương khác Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Hòa giải thương mại
  100 1.002010.000.00.00.H08 Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Luật sư
  101 1.001125.000.00.00.H08 Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Công chứng
  102 2.002139.000.00.00.H08 Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Đấu giá tài sản
  103 1.001216.000.00.00.H08 Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp cấp tỉnh Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Giám định tư pháp (Bộ Tư pháp)
  104 1.002032.000.00.00.H08 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Luật sư
  105 1.001153.000.00.00.H08 Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Công chứng