CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 124 thủ tục
  Hiển thị dòng/trang

  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
  46 1.008890.000.00.00.H08 Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài; đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài khi thay đổi địa điểm đặt trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Trọng Tài Thương Mại
  47 1.000426.000.00.00.H08 Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Tư vấn pháp luật
  48 1.000075.000.00.00.H08 Miễn nhiệm công chứng viên (trường hợp được miễn nhiệm) Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Công chứng
  49 2.000505.000.00.00.H08 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam) Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Lý lịch tư pháp
  50 1.002218.000.00.00.H08 Hợp nhất công ty luật Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Luật sư
  51 1.003179.000.00.00.H08 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Nuôi con nuôi
  52 1.001633.000.00.00.H08 Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Quản tài viên
  53 2.000596.000.00.00.H08 Thủ tục đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Trợ giúp pháp lý
  54 2.000587.000.00.00.H08 Thủ tục cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Trợ giúp pháp lý
  55 1.008934.000.00.00.H08 Hợp nhất, sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Thừa phát lại
  56 1.000588.000.00.00.H08 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Tư vấn pháp luật
  57 1.001438.000.00.00.H08 Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Công chứng
  58 2.001807.000.00.00.H08 Thủ tục cấp lại Thẻ đấu giá viên Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Đấu giá tài sản
  59 2.002047.000.00.00.H08 Thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Hòa giải thương mại
  60 1.002234.000.00.00.H08 Sáp nhập công ty luật Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Luật sư