CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 124 thủ tục
  Hiển thị dòng/trang

  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
  31 2.000908.000.00.00.H08 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Chứng thực
  32 2.000823.000.00.00.H08 Đăng ký hoạt động văn phòng giám định tư pháp Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Giám định tư pháp
  33 2.000894.000.00.00.H08 Miễn nhiệm giám định viên tư pháp cấp tỉnh Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Giám định tư pháp
  34 2.000890.000.00.00.H08 Cấp phép thành lập văn phòng giám định tư pháp Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Giám định tư pháp
  35 1.001122.000.00.00.H08 Bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp cấp tỉnh Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Giám định tư pháp
  36 1.008913.000.00.00.H08 Đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại khi thay đổi địa chỉ trụ sở của Trung tâm hòa giải thương mại từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương khác Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Hòa giải thương mại
  37 2.001417.000.00.00.H08 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú ở Việt Nam) Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Lý lịch tư pháp
  38 1.002153.000.00.00.H08 Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Luật sư
  39 1.000688.000.00.00.H08 Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người được miễn đào tạo nghề luật sư, miễn tập sự hành nghề luật sư Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Luật sư
  40 1.004878.000.00.00.H08 Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trường hợp cha dượng, mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc chồng; cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Nuôi con nuôi
  41 2.001895.000.00.00.H08 Cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Quốc tịch
  42 1.008727.000.00.00.H08 Thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Quản tài viên
  43 2.000840.000.00.00.H08 Thủ tục chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Trợ giúp pháp lý
  44 2.001680.000.00.00.H08 Thủ tục rút yêu cầu trợ giúp pháp lý của người được trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Trợ giúp pháp lý
  45 2.000970.000.00.00.H08 Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Trợ giúp pháp lý