CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 18 thủ tục
  Hiển thị dòng/trang

  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
  1 2.002191.000.00.00.H08 Phục hồi danh dự (cấp tỉnh) Sở Tài chính tỉnh Bình Định Bồi thường nhà nước
  2 1.005429.000.00.00.H08 Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công Sở Tài chính tỉnh Bình Định Quản lý công sản
  3 2.002173.000.00.00.H08 Hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Sở Tài chính tỉnh Bình Định Quản lý công sản
  4 2.002217.000.00.00.H08 Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh Sở Tài chính tỉnh Bình Định Quản lý giá
  5 3.000214.000.00.00.H08 Thủ tục xử lý miễn lãi các khoản lãi chậm nộp của Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp (cấp Tỉnh) Sở Tài chính tỉnh Bình Định Tài chính doanh nghiệp
  6 2.002206.000.00.00.H08 Thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách Sở Tài chính tỉnh Bình Định Tin học - Thống kê
  7 2.002192.000.00.00.H08 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp tỉnh) Sở Tài chính tỉnh Bình Định Bồi thường nhà nước
  8 1.006218.000.00.00.H08 Thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản do các tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước Sở Tài chính tỉnh Bình Định Quản lý công sản
  9 1.006241.000.00.00.H08 Quyết định giá thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh Sở Tài chính tỉnh Bình Định Quản lý giá
  10 1.006219.000.00.00.H08 Thủ tục chi thưởng đối với tổ chức, cá nhân phát hiện tài sản chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên Sở Tài chính tỉnh Bình Định Quản lý công sản
  11 1.005434.000.00.00.H08 Mua quyển hóa đơn Sở Tài chính tỉnh Bình Định Quản lý công sản
  12 1.005435.000.00.00.H08 Mua hóa đơn lẻ Sở Tài chính tỉnh Bình Định Quản lý công sản
  13 1.005415.000.00.00.H08 Thủ tục Điều chuyển tài sản là hệ thống điện được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước sang ngành điện quản lý Sở Tài chính tỉnh Bình Định Quản lý công sản
  14 1.005419.000.00.00.H08 Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư Sở Tài chính tỉnh Bình Định Quản lý công sản
  15 1.006220.000.00.00.H08 Thủ tục thanh toán phần giá trị của tài sản cho tổ chức, cá nhân ngẫu nhiên tìm thấy tài sản chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên nhưng không xác định được chủ sở hữu Sở Tài chính tỉnh Bình Định Quản lý công sản