CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 98 thủ tục
  dòng/trang

  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
  31 2.001678.000.00.00.H08 Thủ tục đổi tên hội (cấp tỉnh) Sở Nội vụ tỉnh Bình Định Tổ chức phi chính phủ
  32 1.012402.H08 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh cho hộ gia đình (cấp tỉnh) Sở Nội vụ tỉnh Bình Định Thi đua - khen thưởng
  33 1.003918.000.00.00.H08 Thủ tục hội tự giải thể Sở Nội vụ tỉnh Bình Định Tổ chức phi chính phủ, Quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội
  34 1.005057.000.00.00.H08 Giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên Sở Nội vụ tỉnh Bình Định Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
  35 1.012393.H08 Thủ tục tặng Cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, tỉnh (cấp tỉnh) Sở Nội vụ tỉnh Bình Định Thi đua - khen thưởng
  36 1.005466.000.00.00.H08 Thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặc cho phép thành lâp trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tư thục Sở Nội vụ tỉnh Bình Định Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
  37 1.003900.000.00.00.H08 Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội cấp Tỉnh Sở Nội vụ tỉnh Bình Định Tổ chức phi chính phủ
  38 1.012403.H08 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh về thành tích đối ngoại (cấp tỉnh) Sở Nội vụ tỉnh Bình Định Thi đua - khen thưởng
  39 1.003858.000.00.00.H08 Thủ tục cho phép hội đặt văn phòng đại diện cấp tỉnh Sở Nội vụ tỉnh Bình Định Tổ chức phi chính phủ, Quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội
  40 1.004712.000.00.00.H08 Tổ chức lại, cho phép tổ chức lại trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập Sở Nội vụ tỉnh Bình Định Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
  41 2.002156.000.00.00.H08 Thủ tục xét tuyển công chức Sở Nội vụ tỉnh Bình Định Công chức, viên chức
  42 1.012396.H08 Thủ tục tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" (cấp tỉnh) Sở Nội vụ tỉnh Bình Định Thi đua - khen thưởng
  43 2.001805.000.00.00.H08 Giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập) Sở Nội vụ tỉnh Bình Định Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
  44 1.003822.000.00.00.H08 Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (Cấp tỉnh) Sở Nội vụ tỉnh Bình Định Tổ chức phi chính phủ
  45 1.012401.H08 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh về thành tích đột xuất (cấp tỉnh) Sở Nội vụ tỉnh Bình Định Thi đua - khen thưởng