CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 98 thủ tục
  dòng/trang

  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
  1 1.003503.000.00.00.H08 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội Sở Nội vụ tỉnh Bình Định Tổ chức phi chính phủ, Quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội
  2 1.012268.H08 Thủ tục phân loại đơn vị hành chính cấp xã (TTHC Cấp Tỉnh) Sở Nội vụ tỉnh Bình Định Chính quyền địa phương
  3 2.002191.000.00.00.H08 Phục hồi danh dự (cấp tỉnh) Sở Nội vụ tỉnh Bình Định Bồi thường nhà nước
  4 2.002192.000.00.00.H08 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp tỉnh) Sở Nội vụ tỉnh Bình Định Bồi thường nhà nước
  5 1.005065.000.00.00.H08 Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên Sở Nội vụ tỉnh Bình Định Giáo dục thường xuyên
  6 1.012299.H08 Thủ tục thi tuyển Viên Chức (Nghị định số 85/2023/NĐ-CP) Sở Nội vụ tỉnh Bình Định Công chức, viên chức
  7 1.010196.000.00.00.H08 Thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề lưu trữ (Cấp tỉnh) Sở Nội vụ tỉnh Bình Định Văn thư và Lưu trữ nhà nước
  8 1.009331.000.00.00.H08 Thủ tục hành chính thẩm định thành lập tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Sở Nội vụ tỉnh Bình Định Tổ chức - Biên chế
  9 1.009339.000.00.00.H08 Thẩm định đề án vị trí việc làm thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Sở Nội vụ tỉnh Bình Định Tổ chức - Biên chế
  10 1.009352.000.00.00.H08 Thẩm định đề án vị trí việc làm. Sở Nội vụ tỉnh Bình Định Tổ chức - Biên chế
  11 1.009914.000.00.00.H08 Thủ tục hành chính về thẩm định điều chỉnh vị trí việc làm, điều chỉnh vị trí việc làm thuộc thẩm quyền quyết định của người đứng đầu Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Sở Nội vụ tỉnh Bình Định Tổ chức - Biên chế
  12 1.012395.H08 Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua Bộ, ban, ngành, tỉnh (cấp tỉnh) Sở Nội vụ tỉnh Bình Định Thi đua - khen thưởng
  13 1.012300.H08 Thủ tục xét tuyển Viên chức (85/2023/NĐ-CP) Sở Nội vụ tỉnh Bình Định Công chức, viên chức
  14 1.010195.000.00.00.H08 Thủ tục cấp bản sao và chứng thực tài liệu lưu trữ (Cấp tỉnh) Sở Nội vụ tỉnh Bình Định Văn thư và Lưu trữ nhà nước
  15 1.009332.000.00.00.H08 Thủ tục hành chính thẩm định tổ chức lại tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Sở Nội vụ tỉnh Bình Định Tổ chức - Biên chế