CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 123 thủ tục
  dòng/trang

  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
  46 1.003586.000.00.00.H08 Cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm thời tàu cá Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định Thủy sản
  47 1.012000.000.00.00.H08 Thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền đối với giống cây trồng theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định Trồng Trọt
  48 1.012002.000.00.00.H08 Cấp lại Thẻ giám định viên quyền đối với giống cây trồng (mới) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định Trồng Trọt
  49 1.004022.000.00.00.H08 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định Thú Y
  50 1.004839.000.00.00.H08 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định Thú Y
  51 2.002157.000.00.00.H08 Thủ tục thi nâng ngạch công chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định Công chức, viên chức
  52 1.003590.000.00.00.H08 Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế tàu cá Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định Thủy sản
  53 1.012001.000.00.00.H08 Cấp Thẻ giám định viên quyền đối với giống cây trồng (mới) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định Trồng Trọt
  54 2.002156.000.00.00.H08 Thủ tục xét tuyển công chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định Công chức, viên chức
  55 1.004427.000.00.00.H08 Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi: Xây dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, phương tiện; Khoan, đào khảo sát địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất; Xây dựng công trình ngầm thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định Thủy lợi
  56 1.003593.000.00.00.H08 Cấp giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác trong nước (theo yêu cầu) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định Thủy sản
  57 1.012003.000.00.00.H08 Cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền đối với giống cây trồng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định Trồng Trọt
  58 1.008003.000.00.00.H08 Cấp Quyết định, phục hồi Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng, cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm nhân giống bằng phương pháp vô tính Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định Trồng Trọt
  59 1.004684.000.00.00.H08 Cấp phép nuôi trồng thủy sản trên biển cho tổ chức, cá nhân Việt Nam (trong phạm vi 06 hải lý) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định Thủy sản
  60 1.003563.000.00.00.H08 Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định Thủy sản