CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 118 thủ tục
  Hiển thị dòng/trang

  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
  31 2.002161.000.00.00.H08 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai Phòng, chống thiên tai
  32 2.001819.000.00.00.H08 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận ATTP vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP) Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
  33 1.009791.000.00.00.H08 Cho ý kiến về việc kéo dài thời hạn sử dụng của công trình hết thời hạn sử dụng theo thiết kế nhưng có nhu cầu sử dụng tiếp (trừ trường hợp nhà ở riêng lẻ) Quản lý chất lượng công trình xây dựng
  34 1.003634.000.00.00.H08 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá Thủy sản
  35 1.004694.000.00.00.H08 Công bố mở cảng cá loại 2 Thủy sản
  36 1.001686.000.00.00.H08 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y Thú Y
  37 1.007918.000.00.00.H08 Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư) Lâm nghiệp
  38 1.003618.000.00.00.H08 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  39 1.008410.000.00.00.H08 Điều chỉnh Văn kiện viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai không thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương tiếp nhận của Thủ tướng Chính phủ (cấp tỉnh) Phòng, chống thiên tai
  40 1.003586.000.00.00.H08 Cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm thời tàu cá Thủy sản
  41 1.004022.000.00.00.H08 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y Thú Y
  42 1.004839.000.00.00.H08 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y Thú Y
  43 1.003590.000.00.00.H08 Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế tàu cá Thủy sản
  44 1.003781.000.00.00.H08 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn (Cấp Tỉnh) Thú Y
  45 1.004427.000.00.00.H08 Cấp Giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi: Xây dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, phương tiện; Khoan, đào khảo sát địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất; Xây dựng công trình ngầm thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Thủy lợi