CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 123 thủ tục
  Hiển thị dòng/trang

  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
  31 1.011470.000.00.00.H08 Phê duyệt Phương án khai thác thực vật rừng thông thường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định Lâm nghiệp
  32 3.000198.000.00.00.H08 Công nhận, công nhận lại nguồn giống cây trồng lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định Lâm nghiệp
  33 1.003371.000.00.00.H08 Công nhận lại doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  34 1.008409.000.00.00.H08 Phê duyệt Văn kiện viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai không thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương tiếp nhận của Thủ tướng Chính phủ (cấp tỉnh) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định Phòng, chống thiên tai
  35 1.005392.000.00.00.H08 Thủ tục xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định Công chức, viên chức
  36 1.009791.000.00.00.H08 Cho ý kiến về việc kéo dài thời hạn sử dụng của công trình hết thời hạn sử dụng theo thiết kế nhưng có nhu cầu sử dụng tiếp (trừ trường hợp nhà ở riêng lẻ) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định Quản lý chất lượng công trình xây dựng
  37 1.003634.000.00.00.H08 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định Thủy sản
  38 1.004694.000.00.00.H08 Công bố mở cảng cá loại 2 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định Thủy sản
  39 1.011999.000.00.00.H08 Thu hồi Thẻ giám định viên quyền đối với giống cây trồng theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định Trồng Trọt
  40 1.001686.000.00.00.H08 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định Thú Y
  41 1.007918.000.00.00.H08 Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định Lâm nghiệp
  42 1.003618.000.00.00.H08 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  43 1.008410.000.00.00.H08 Điều chỉnh Văn kiện viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai không thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương tiếp nhận của Thủ tướng Chính phủ (cấp tỉnh) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định Phòng, chống thiên tai
  44 1.005393.000.00.00.H08 Thủ tục tiếp nhân vào làm viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định Công chức, viên chức
  45 1.003586.000.00.00.H08 Cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm thời tàu cá Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định Thủy sản