CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 137 thủ tục
  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
  121 1.010817.000.00.00.H08 Công nhận và giải quyết chế độ con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Người Có Công
  122 1.010818.000.00.00.H08 Công nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày Người Có Công
  123 1.010819.000.00.00.H08 Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Người Có Công
  124 1.010820.000.00.00.H08 Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng. Người Có Công
  125 1.010821.000.00.00.H08 Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Người Có Công
  126 SLDTBVXH_NGCC_21 Thủ tục giới thiệu người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đi giám định xác định lại tỷ lệ suy giảm khả năng lao động Người Có Công
  127 1.010822.000.00.00.H08 Giải quyết phụ cấp đặc biệt hằng tháng đối với thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên Người Có Công
  128 1.010823.000.00.00.H08 Hưởng lại chế độ ưu đãi Người Có Công
  129 1.010824.000.00.00.H08 Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần Người Có Công
  130 1.010825.000.00.00.H08 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ. Người Có Công
  131 1.010826.000.00.00.H08 Sửa đổi, bổ sung thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công Người Có Công
  132 1.010827.000.00.00.H08 Di chuyển hồ sơ khi người hưởng trợ cấp ưu đãi thay đổi nơi thường trú Người Có Công
  133 2.001157.000.00.00.H08 Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Người Có Công
  134 1.010828.000.00.00.H08 Cấp trích lục hoặc sao hồ sơ người có công với cách mạng Người Có Công
  135 1.010829.000.00.00.H08 Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng tại nghĩa trang liệt sĩ đi nơi khác theo nguyện vọng của đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Người Có Công