CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


    Tìm thấy 121 thủ tục
    Hiển thị dòng/trang

    STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
    121 1.010831.000.00.00.H08 Cấp giấy xác nhận thông tin về nơi liệt sĩ hy sinh. Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Người Có Công